Inloggad som: ()

Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag genererade måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Nyproduktion kv Kaplanen
Väster
Centralt
Radhusområden
Valskog
Godkännande 

Samtycke
Enligt dataskyddsförordningen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Kungsörs fastighets AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Information kommer att användas för att vi skalla kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Kungsörs Fastighets AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Kungsörs Fastighets AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Kungsörs Fastighets AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som du vill stå i vår bostadskö. Det innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.

Jag är medveten om att Kungsörs Fastighets AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy.